Potpisan Protokol o podršci djeci

Gradonačelnici Siska i Petrinje, Kristina Ikić Baniček i Darinko Dumbović, zamjenik župana Marin Piletić te predsjednica Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije Samira Spoja potpisali su 9.lipnja u Maloj kući u Petrinji Protokol o podršci djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima.

protokol3
 
Sadržaj Protokola
Načela izložena u ovom Protokolu bit će smjernice za koordinaciju aktivnosti tijekom provedbe pomoći djeci s teškoćama u razvoju, kao i provedbi relevantnih zakona i propisa iz područja zdravstvene i socijalne zaštite i odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja.
Protokol je kao sredstvo jačanja lokalne suradnje i razvijanja lokalnih/županijskih/regionalnih sporazuma između ustanova i institucija nadležnih za skrb o djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima.

Programi ranog obrazovanja i skrbi za djecu obuhvaćaju miješani sustav definiran kao ''bilo koja osoba koja pruža usluge ranog obrazovanja i skrbi, uključujući ali ne isključivo, javne, privatne i neprofitne predškolske centre, vrtiće, male škole u okviru javnih i privatnih škola, te nezavisne obiteljske centre za skrb o djeci''.

Strane su suglasne surađivati kako bi se osigurala kvalitetna, inkluzivna rješenja za rani razvoj, obrazovanje, te zdravstvenu i socijalnu skrb djece i obitelji. Strane su također suglasne poduzeti nužne mjere kako bi povećali broj i dostupnost programa namijenjenih razvitku i dobrobiti djece.

Strane su suglasne da to obuhvaća međusobnu koordinaciju službi za:
- identificiranje djece s teškoćama u razvoju,
- uključivanje u sustav kroz koji će se nešto poduzeti,
- procjenu i utvrđivanje statusa djeteta i roditelja,
- upućivanje na daljnje konzultacije, preglede ili aktivnosti
- evaluaciju/procjenu
- razvitak i primjenu individualnih planova za dijete i obitelj, uključujući individualizirane edukacijske programe za djecu i obitelji koji pokrivaju više nužnih pružatelja usluga
- prijelaz iz jednog programa u drugi
- obuku i tehničku podršku

Strane prihvaćaju svoje uloge i odgovornosti prema djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima te se obvezuju postupati u skladu s relevantnim zakonima i propisima Republike Hrvatske, politikama i standardima Europske unije i dobrim praksama i načelima struke.
Strane navedene u ovom Protokolu prihvaćaju da će koristiti jezik koji je nedvosmislen, razumljiv i odražava poštovanje prema djeci i roditeljima uključenima u postupke i programe iz ovog Protokola.

Razvoj djeteta
Strane u Protokolu će podržati lokalne programe i usluge kroz politike, obuku i tehničku podršku kako bi podržali ukupni razvoj djece, uključujući fizičko zdravlje, komunikacije, socijalni i emocionalni status, pozitivno ponašanje, kognitivne i adaptivne sposobnosti; kako je primjereno, te kako bi odgovorili na svaku individualnu potrebu djece s ciljem osiguranja razvoja djece i njihovih obitelji.

Uključenost obitelji
Strane u Protokolu priznaju i prepoznaju da obitelj ima primarnu odgovornost za svoje dijete i da je obitelj prvi i najvažniji djetetov učitelj i zastupnik. Stoga će strane uključiti roditelje i zakonske skrbnike kao partnere u postupanju s djecom, dajući im potrebne informacije, resurse, obuku i podršku nužnu za donošenje kvalificiranih odluka.
Strane su suglasne da će podržavati ulogu roditelja i obitelji kao trenera i savjetnika u procesima obuke, tehničke podrške, kreiranja programa i evaluacije postupaka i rezultata.
Kroz politike, obuku i tehničku podršku, strane će poduprijeti lokalne programe i usluge:
• kako bi razumjeli, razmjenjivali i promovirali osviještenost javnosti o dostupnim uslugama i resursima;
• kako bi koristili različite metode identificiranja i dopiranja do obitelji s djecom s teškoćama u razvoju i/ili djece u riziku od tjelesnih i mentalnih oštećenja;
• kako bi poduzimali potrebne napore da kontaktiraju obitelji lošijeg socijalno-ekonomskog statusa i druge ugrožene obitelji;
• kako bi informirali obitelji o uslugama i resursima u njihovim zajednicama, uključujući među ostalim:
- usluge koje se odnose na razvoj i skrb djece;
- usluge potpore obiteljima;
- izvor trajne skrbi za fizičko i mentalno zdravlje djece, dentalne i druge usluge.

Strane su suglasne da će prihvatiti Udrugu osoba s invaliditetom Sisačko - moslavačke županije kao strateškog partnera pri razvoju i održivosti socijalnih usluga u Sisačko-moslavačkoj županiji. Podržavat će u radu i pružati logističku i financijsku podršku u skladu s financijskim mogućnostima proračuna.

protokol2

baner udruga A4

baner mogucnostiA4

Volontiraj u udruzi

Pozivamo vas da svojim znanjem i vještinama sudjelujete u volonterskim aktivnostima za djecu i odrasle osobe s invaliditetom. Možete nam se javiti na mail ili telefon, a lako ćete nas pronaći u Maloj kući.

Korisno je znati...

Pravobranitelj/ica za osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj štiti, prati i promiče prava i interese osoba s invaliditetom na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona.

Koristimo kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda stranica.