Projekti

HITNI ODGOVOR NA POTRES U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI - USLUGE RANE DJEČJE INTERVENTNE TERAPIJE ZA DJECU (0-8) S TUR I INVALIDITETOM I NJIHOVE OBITELJI

Projekt kojem Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije financira Unicef Hrvatska, a u tu svrhu osigurana su sredstva za jednu godinu programa, zaključno do 3.veljače 2022. godine u iznosu 367.368,86 kn

PROVODITELJ PROGRAMA: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije
VODITELJ PROJEKTA: Ivan Latinčić
UGOVORNO TIJELO: Unicef Hrvatska
VRIJEME PROVEDBE: 3.2.2021. – 3.2.2022.
VRIJEDNOST PROJEKTA: 367.368,86 kn

UNICEF zasvakodijete Cyan Horizontal rgb HR

AKTIVNOSTI:
1.Radna terapija za djecu i mlade s TUR i invaliditetom (do 8 godina) uz upute i savjetovanja roditeljima za bolji uvid u pristup i najbolji način rada s djecom i mladima u kabinetima radne terapije u Maloj kući u Petrinji
2.Terapija senzorne integracije za djecu i mlade s TUR i invaliditetom (do 8 godina) uz upute i savjetovanja roditeljima za bolji uvid u pristup i najbolji način rada s djecom i mladima u kabinetu u Maloj kući u Petrinji do uređenja nove Sobe čuda u Sisku koja je stradala u potresu
3. Fizioterapija za djecu i mlade s TUR i invaliditetom (do 8 godina) uz upute i savjetovanja roditeljima za bolji uvid u pristup i najbolji način rada s djecom i mladima u kabinetu u Maloj kući – nova usluga koju financiranjem plaće u 100% iznosu slijedećih godinu dana financira Unicef Hrvatska
4. Psihosocijalno osnaživanje roditelja djece s TUR i invaliditetom – upute i savjetovanja roditeljima za bolji uvid u pristup rada s djecom kod kuće, radionice za roditelje, edukacije….
5.Sastanci projektnog tima u cilju identifikacije korisnika projekta temeljem individualnih razgovora i uvidom u dokumentaciju Udruge, podjela radnih zadataka vezano uz provedbu projekta; dogovaranje informiranja korisnika o sadržaju projekta, praćenje i evaluacija
6.Promidžba projekta

Jelena fizio

CILJ PROJEKTA: Prevencija institucionalizacije djece i mladih s teškoćama u razvoju razvojem inovativnih i unaprjeđenjem postojećih usluga te veća dostupnost usluga stanovnicima ruralnih područja, značajno poboljšanje kvalitete života u zajednicama s manje mogućnosti (područja od posebne državne skrbi, ruralne i manje urbane sredine), te razvoj mreže dostupnih socijalnih usluga u Sisačko-moslavačkoj županiji. Programskim aktivnostima doprinijet ćemo jačanju Udruge kao pružatelja usluga u županiji i to na području kompetencija koje jačaju individualni pristup usmjeren obiteljima korisnika, planiranje najboljeg ishoda za korisnike, vještine suradnje s drugim dionicima i prilagodbe usluga ovisno o potrebama korisnika, znanja o ljudskim pravima i sposobnosti primjene znanja iz ljudskih prava, te primjenu novih alata za praćenje učinaka i vrednovanje usluga. Zadovoljavanje potreba zajednice. Formiranje multidisciplinarnog stručnog tima.

OČEKIVANI UTJECAJ PROGRAMA:
Program će kroz razvoj učinkovitih i uključivih socijalnih usluga doprinijeti socijalnoj uključenosti djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom, pomirenju poslovnog i obiteljskog života članova njihovih obitelji, te jačanju stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom. Uspostava novih oblika psihosocijalne podrške u zajednici pogođenoj potresom.
Po okončanju provedbe, djeca s TUR i članovi obitelji obuhvaćeni projektom biti će bolje integrirani u lokalnu zajednicu. Osobno za korisnike utjecaj će biti u smjeru poboljšane socijalne uključenosti, deinstitucionalizaciji, boljem funkcioniranju u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme., uklanjanje patoloških oblika ponašanja, razvoj neurološkog sustava, poboljšane motoričke i senzomotoričke funkcije, bolja integracija u predškolski i školski sustav. Osnaženi roditelji, s većom razinom samopoštovanja i samopouzdanja, educirani i upućeni za rad s djecom, veća razina informiranosti o dostupnim servisima podrške u zajednici i aktivna participacija u njima.

OČEKIVANI MJERLJIVI REZULTATI ZA GODINU DANA PROGRAMA:
• Formiran i osposobljen multidisciplinarni stručni tim za pružanje stručne pomoći u djece s teškoćama u razvoju (3 radna terapeuta, 2 senzorna terapeuta, 1 fizioterapeut)
• Povećana zaposlenost stručnjaka s lokalnog područja (novo zapošljavanje mlade stručne osobe do 30 godina – (fizioterapeut)
• 70 djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom poboljšalo je socijalnu uključenost, uključivanjem u rehabilitacijski rad što im je omogućilo postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme. Sve to doprinosi prevenciji njiihove institucionalizacije i onima najmladjima bolju integraciju u predškolski i školski sustav
• 105 članova obitelji djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom tijekom projekta upoznati su sa suvremenim metodama postupanja i rehabilitacije (savjetovanje roditelja nakon terapija i kroz povremene radionice), unaprijedili su usklađivanje svoje radne i obiteljske uloge čime se unaprijedili i postigli bolju integraciju u širu društvenu zajednicu
• Donositelji odluka na lokalnoj razini, institucije i opća javnost informirani su o potrebama i važnosti socijalne uključenosti obitelji i djece s teškoćama u razvoju
• Informiranjem lokalne javnosti o programu pridonijeli smo boljem razumijevanju potreba socijalno ugroženih obitelji te posljedično većem uključivanju građana u lokalne donatorske akcije.
• Multidisciplinarni tim kroz 3 godine programa dodatno su dobili jačanje osobnih kompetencija i kapaciteta dodatnim edukacijama za uvođenje novih terapijskih pristupa u radnu terapiju i terapiju senzorne integracije, fizioterapije
• Uspostavljanje koordinacije i suradnje između relevantnih aktera za rješavanje problema s kojima se suočavaju obitelji djece s teškoćama u razvoju u zajednici – suradnja s Unicef Hrvatska

UOISMZ UNICEF manja

DRUŠTVENA VRIJEDNOST PROJEKTA:
Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije pokriva i ima članstvo s pretežno ruralnog područja i iz regije u kojoj veći dio još ulazi u područje od posebne državne skrbi, odnosno iz zajednice s manje mogućnosti (mali indeks razvijenosti) – osim Siska i Petrinje na terapije u malu kuću dolaze djeca i članovi obitelji iz manjih okolnih ruralnih mjesta i drugih gradova i općina (Martinska Ves, Topolovac, Sunja, Popovača, Glina, Hrvatska Kostajnica, Novska…). Na taj ćemo način pomoći u njihovoj socijalnoj isključenosti jer većina obitelji nije mogla do sada financirati troškove odlaska u Zagreb npr. na terapiju senzorne integracije te druge alternativne i inovativne socijalne usluge koje udruga pruža

NOVIM VJEŠTINAMA ZA BOLJU ZAJEDNICU

Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije odobrena su novčana sredstva Europskog socijalnog fonda-Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. kroz poziv za dostavu projektnih prijedloga - „Zaželi - Program zapošljavanja žena – faza II“ za projekt pod nazivom „Novim vještinama za bolju zajednicu“ kodni broj: UP.02.1.1.13.0049.

zazeli2 web

Odobrena novčana sredstva obuhvaćaju 18 mjeseci provedbe projekta.
Ovim projektom osigurali smo održivost i nastavak projektnih aktivnosti iz Zaželi faza I.

PROVODITELJ PROJEKTA: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije uz partnere HZZ, Centar za socijalnu skrb Petrinja i Grad Petrinja.

UGOVORNO TIJELO:
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (PT 1)
Hrvatski zavod za zapošljavanje (PT 2)

VRIJEME PROVEDBE: 18.6.2020. – 18.10.2021.
VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.857.150,00 HRK, 100% financiran sredstvima EU.
VODITELJICA PROJEKTA: Manda Šalić

CILJ PROJEKTA: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada za 20 žena pripadnica ranjivih skupina s područja Sisačko-moslavačke županije te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 120 krajnjih korisnika.

U razdoblju od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2021. svaka žena će pružati potporu za 6 korisnika (ukupno 120 korisnika)

Projektom su osigurana sredstva za:
- prijevoz korisnika kako bi zadovoljili razne životne potrebe (odlazak liječniku, kupovinu, rješavanje raznih administrativnih obveza)
- obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ciljne skupine
- higijenska sredstva za svakog korisnika
- promidžbeni materijali

Korisnici, njih 120, žive u slijedećim gradovima i naseljima: Petrinja, Češko Selo, Kolonija, Mošćenica, Gora, Sisak, Novska, Bročice, Glina, Donje Mokrice, Budičina, Greda, Rajići…

Korisnici su većinom članovi UOSI SMŽ i sugrađani starije životne dobi koji su u potrebi za ovim aktivnostima s područja cijele SMŽ koji većinom žive u ruralnim područjima i ne žele napustiti svoje domove pa će rezultati ovog projekta biti itekako višestruki.

PUZLA

PUZLAPodrška, Unaprjeđenje, Zauzimanje, Lakoća pristupa, Adaptacija

puzla LOGO 1

Jedan je od ukupno 3 projekta kojeg je u 2020. godini UNIQA osiguranje odabrala za financiranje kroz program donacija u iznosu od 117.500,00 kn. Prijavom projekta povezale su se tri udruge u četiri hrvatske županije s idejom da obuhvate i unaprijede psihosocijalnu podršku i ranu intervenciju za djecu iz spektra autizma.

NOSITELJ PROJEKTA: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije
VODITELJICA PROJEKTA: Aleksandra Milković, dipl.nov. (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

PARTNERI NA PROJEKTU: 
Udruga obitelji djece s autizmom DAR iz Osijeka
Udruga za autizam POGLED iz Nedelišća
Coralina, obrt za savjetovanje i poduku

PUZLA PARTNERI

IZVODITELJICA NA PROJEKTU: Maja Bonačić, magistrica psihologije, praktičarka terapije igrom i majstorica NLP-a

CILJ PROJEKTA:
Kroz provedbu projektnih aktivnosti, u udrugama partnerima, stručnim radionicama za struku ojačat će se terapeuti za pružanje psihosocijalne podrške i inovativniji stručni rad s djecom iz spektra autizma, dok će se kroz radionice s roditeljima raditi na njihovom obiteljskom i osobnom osnaživanju kako bi i sami omogućili bolji ishod intervencije za dijete „iz spektra“ koje se nalazi u toj obitelji. Iznimno važno je sačuvati roditelje od „burnout-a“, a uz to cilj je podučiti roditelje vještinama kako da se nose u kriznim i emocionalno zahtjevnim situacijama.
Dječji mozak u najvećoj mjeri razvija se do pete godine života (čak 75% sinapsi) te je iznimno važno da dijete, ako postoje odstupanja, što ranije dobije intervenciju u skladu s potrebama. Da bi se mogao osigurati odgovarajući plan terapjia, potrebna je cjelokupna razvojna procjena i dijagnostika. Kvalitetna dijagnostička procjena upravo je glavni cilj ovog projekta kako bi se lakše oformio plan terapija u suradnji sa stručnjacima koji rade već u postojećim udrugama. Iz komunikacije s roditeljima i kroz kliničku praksu, uočila se, u kontekstu rane intervencije, potreba za razvojnim procjenama. Glavno mjesto za procjene (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) trenutno ima zatvorenu listu prijava, a za pojedine procjene čeka se i do 2 godine. Roditelji moraju putovati u Zagreb da bi dobili procjenu (pogotovo na području procjene komunikacije), stoga je posebna vrijednost ovog projekta što Uniqa financira partnerskim udrugama za svoje najmlađe članove ukupno 20 razvojnih procjena i 17 procjena ADOS II koje će provoditi Centar Coralina.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Prijavljenim projektom izravnu korist dobiti će ukupno 30 djece s TUR iz spektra autizma, 50 roditelja i članova obitelji te 25 stručnjaka iz 4 županije (radni terapeuti, senzorni terapeuti, logopedi, edukacijski rehabilitatori, psiholozi, NFD terapeuti, pomoćnici u nastavi). Osnovne aktivnosti projekta su međusobno povezivanje, umrežavanje, prijenos znanja i primjera dobre prakse između udruga u projektu, a sve aktivnosti projekta PUZLA doprinose boljoj djetetovoj socijalnoj uključenosti i prevenciji institucionalizacije djece s TUR u Osječko-baranjskoj, Međimurskoj, Varaždinskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.

 

MALIM KORACIMA DO VELIKIH PROMJENA

MALIM KORACIMA DO VELIKIH PROMJENA program je Udruge osobe s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz trogodišnji program "Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge", a u tu svrhu osigurana su sredstva za svaku godinu programa, zaključno do 31.svibnja 2023. godine u iznosu 230.00,00 kn (ukupno 690.000,00 kn za 3 godine)

PROVODITELJ PROGRAMA: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije

VODITELJICA PROGRAMA: Aleksandra Milković, dipl.nov.

UGOVORNO TIJELO: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - - trogodišnji programi za razdoblje 2020. do 2023. godine „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ područje: II. problemi i zadovoljavanje potreba osoba s prioritet: I. prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika; vrste usluga i aktivnosti: prevencija institucionalizacije djece s teškoćama u razvoju (psihosocijalna podrška – individualan i grupni rad – neposredan rad s korisnicima, savjetodavni rad, osnaživanje i međusobno povezivanje (umrežavanje) obitelji djece s tur, razvoj inovativnih socijalnih usluga u zajednici (županiji), prevencija institucionalizacije mladih osoba s invaliditetom i veća kvaliteta života (poludnevni boravak – odmor od skrbi – radno-okupacijske aktivnosti u svrhu razvoja i očuvanja stečenih znanja i vještina , cjeloživotno učenje i jačanje organizacijskih kapaciteta i nabava opreme za rad

VRIJEME PROVEDBE: lipanj 2020. - svibanj 2023.

VRIJEDNOST PROGRAMA: 230.000,00 kn za svaku godinu programa

PARTNERI U PROGRAMU: Centar za socijalnu skrb Petrinja, Grad Petrinja, Grad Sisak i Sisačko-moslavačka županija

PARTNERI LOGO

AKTIVNOSTI PRVE GODINE PROGRAMA: 01.06.2020. do 31.05.2021.
1.Sastanci projektnog tima u cilju identifikacije korisnika projekta temeljem individualnih razgovora i uvidom u dokumentaciju Udruge, podjela radnih zadataka vezano uz provedbu projekta; dogovaranje informiranja korisnika o sadržaju projekta
2.Razvojna procjena i dijagnostika novoupisane djece – rana intervencija – usluga vanjskog stručnjaka
3.Radna terapija za djecu i mlade s TUR i invaliditetom uz upute i savjetovanja roditeljima za bolji uvid u pristup i najbolji način rada s djecom i mladima u kabinetima radne terapije u Maloj kući u Petrinji i Sobi čuda u Sisku
4.Terapija senzorne integracije u uređenom kabinetu u prostoru Udruge Soba čuda u Sisku, Frankopanska 5.
5.Individualna psihosocijalna podrška i savjetovanja roditelja i članova obitelji – vanjski stručnjak
6.Psihosocijalno osnaživanje roditelja te mladih i odraslih osoba s invaliditetom –psihoterapeutske razgovaraonice -grupni susret psihosocijalne podrške – vanjski stručnjak
7.godišnji susret roditelja i djece, obitelji, članova udruge i zaposlenika u cilju međusobnog povezivana, osnaživanja i umrežavanja
8.Senzibilizacija opće javnosti
9.Jačanje organizacijskih kapaciteta udruge – edukacija – 10 radionica za roditelje i struku

CILJ PROJEKTA: Prevencija institucionalizacije djece i mladih s teškoćama u razvoju razvojem inovativnih i unaprjeđenjem postojećih usluga te veća dostupnost usluga stanovnicima ruralnih područja, značajno poboljšanje kvalitete života u zajednicama s manje mogućnosti (područja od posebne državne skrbi, ruralne i manje urbane sredine), te razvoj mreže dostupnih socijalnih usluga u Sisačko-moslavačkoj županiji. Programskim aktivnostima doprinijet ćemo jačanju Udruge kao pružatelja usluga u županiji i to na području kompetencija koje jačaju individualni pristup usmjeren obiteljima korisnika, planiranje najboljeg ishoda za korisnike, vještine suradnje s drugim dionicima i prilagodbe usluga ovisno o potrebama korisnika, znanja o ljudskim pravima i sposobnosti primjene znanja iz ljudskih prava, te primjenu novih alata za praćenje učinaka i vrednovanje usluga. Zadovoljavanje potreba zajednice te razvoj suradničkih odnosa udruge s jedinicama područne i lokalne samouprave. Formiranje multidisciplinarnog stručnog tima.

OČEKIVANI UTJECAJ PROGRAMA:
Program će kroz razvoj učinkovitih i uključivih socijalnih usluga doprinijeti socijalnoj uključenosti osoba s invaliditetom, pomirenju poslovnog i obiteljskog života članova njihovih obitelji, te jačanju stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom.
Provedbom programa uspostaviti će se multidisciplinarni stručni tim koji će s vanjskim suradnicima pokriti područje od procjene, podrške djeci i roditeljima, osobama s invaliditetom , usluga savjetovanja i pomaganja, te godišnji program događanja u zajednici s ciljem unapređenja socijalne uključenosti svih korisnika. Po okončanju provedbe, djeca s TUR, roditelji i osobe s invaliditetom obuhvaćene projektom biti će bolje integrirane u lokalnu zajednicu, a stručnjaci ključnih dionika lokalne zajednice će steći znanja koja će unaprijediti kvalitetu njihova rada s osobama s invaliditetom.
Konačno, međusektorskim umrežavanjem tijekom provedbe programa jačati će se lokalna zajednica.
Osobno za korisnike utjecaj će biti u smjeru poboljšane socijalne uključenosti, deinstitucionalizaciji, boljem funkcioniranju u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme., uklanjanje patoloških oblika ponašanja, razvoj neurološkog sustava, poboljšane motoričke i senzomotoričke funkcije, bolja integracija u predškolski i školski sustav.
Osnaženi roditelji, s većom razinom samopoštovanja i samopouzdanja, educirani i upućeni za rad s djecom, veća razina informiranosti o dostupnim servisima podrške u zajednici i aktivna participacija u njima.

OČEKIVANI MJERLJIVI REZULTATI ZA TRI GODINE PROVEDBE PROGRAMA:
• Formiran i osposobljen multidisciplinarni stručni tim za pružanje stručne pomoći u djece s teškoćama u razvoju (3 radna terapeuta, 3 senzorna terapeuta, dipl.učitelj, psiholog, psihoterapeut)
• Povećana zaposlenost stručnjaka s lokalnog područja (novo zapošljavanje mlade stručne osobe do 30 godina – (radni terapeut – imamo dvije djelatnice na rodiljnom dopustu te smo raspisali natječaj za radnog terapeuta. Istekao je u ožujku, ali ga zbog situacije s pandemijom i Covidom 19 nismo obnavljali – stranice HZZ. U planu nam je čim se uspostavi redovan rad jer trenutno 2 radna terapeuta pokrivaju 88 djece s TUR – u tijeku raspisanog natječaja 2 grupe kod jednog terapeuta su dobivala svaki drugi tjedan termin)
• 130 djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom poboljšalo je socijalnu uključenost, uključivanjem u rehabilitacijski rad što im je omogućilo postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme. Sve to doprinosi prevenciji njiihove institucionalizacije i onima najmladjima bolju integraciju u predškolski i školski sustav
• 130 obitelji djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom tijekom 3 godine programa upoznata je sa suvremenim metodama postupanja i rehabilitacije (savjetovanje roditelja nakon terapija i kroz povremene radionice)
• Do 60 roditelja, samohranih roditelja i skrbnika djece s teškoćama u razvoju kroz individualno i grupno psihosocijalno osnaživanje postiglo je unaprijedilo su usklađivanje svoje radne i obiteljske uloge čime se unaprijeđuju standardi OSI te se postiže bolja integracija u širu društvenu zajednicu
• Tijekom 3 godine zajedničkim druženjem roditelja i djece potaknuli smo razvijanje neformalne mreže obitelji. Na svim poljima, i među starijim i mladima razvila se međusobna interakcija, socijalno uključivanje, jačanje kompetencija te stvaranje mreže međusobne podrške i povezivanja.
• 10 mladih osoba s invaliditetom kroz poludnevni boravak (odmor od skrbi) savladalo je bolje funkcioniranje u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme, uklanjanje patoloških oblika ponašanja, razvoj neurološkog sustava, poboljšane motoričke i senzomotoričke funkcije)- postepeno odvajanje od obitelji i priprema za neovisno življenje te što bolju kvalitetu samozbrinjavanja za ulazak u danas-sutra stambene zajednice
• Donositelji odluka na lokalnoj razini, institucije i opća javnost informirani su o potrebama i važnosti socijalne uključenosti obitelji i djece s teškoćama u razvoju
• Informiranjem lokalne javnosti o programu pridonijeli smo boljem razumijevanju potreba socijalno ugroženih obitelji te posljedično većem uključivanju građana u lokalne donatorske akcije.
• Multidisciplinarni tim kroz 3 godine programa dodatno su dobili jačanje osobnih kompetencija i kapaciteta dodatnim edukacijama za uvođenje novih terapijskih pristupa u radnu terapiju i terapiju senzorne integracije
• Izrađeni i otisnuti informativni i edukacijski letci, brošure i vodiči kroz socijalne usluge u zajednici radi bolje informiranosti potencijalnih budućih korisnika socijalnih usluga, ali i šire zajednice, te ustanova i institucija koje se u svom radu susreću s djecom s razvojnim teškoćama te osobama s invaliditetom
• Uspostavljanje koordinacije i suradnje između relevantnih aktera za rješavanje problema s kojima se suočavaju obitelji djece s teškoćama u razvoju u zajednici

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije pokriva i ima članstvo s pretežno ruralnog područja i iz regije u kojoj veći dio još ulazi u područje od posebne državne skrbi, odnosno iz zajednice s manje mogućnosti (mali indeks razvijenosti), opisane usluge bit će dostupne u uredima i prostorima Udruge u Petrinji, Sisku i Novskoj te će im gravitirati i članovi iz H. Kostajnice, Gline, Popovače, Martinske Vesi, Dvora i manjih ruralnih mjesta. Na taj ćemo način pomoći u njihovoj socijalnoj isključenosti jer većina obitelji nije mogla do sada financirati troškove odlaska u Zagreb npr. na terapiju senzorne integracije te druge alternativne i inovativne socijalne usluge koje udruga pruža

Potkategorije

Kontakt

UOSI SMZ logo full color

Udruga Osoba s invaliditetom SMŽ
J. Babić 18, 44250 Petrinja
Tel/fax: 044 719 482 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8:00 do 16:00 h, utorkom i četvrtkom od 12:00 do 20:00 h

Podrška za bolji i kvalitetniji život

ESFlenta2

Projekt Podrška za bolji kvalitetniji život financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge osoba s invaliditetom SMŽ

Ostali projekti Udruge 

Misija i vizija

Misija organizacije:

Doprinijeti kvalitetnom i ravnopravnom sudjelovanju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u svim segmentima društva.

Naša vizija:

Društvo jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Institucionalna podrška

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije je korisnica Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

zaklada logo mali

Koristimo kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda stranica.