O nama

 

 
 

 Predsjedništvo

Predsjedništvo je izvršno tijelo Udruge, koje vodi poslove i izvršava zadatke između dvije sjednice Skupštine, kojoj odgovara za svoj rad.

Nastavak

 Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je tijelo koji vrši nadzor nad materijalnim i financijskim poslovima Udruge, kao i nadzor nad primjenom općih akata.

Nastavak

 Skupština

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge, a čine ju predstavnici članova, tj. izabrani delegati gradova i općina.

Nastavak
 

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko - moslavačke županije je samostalna, dragovoljna, nestranačka i neprofitna organizacija u koju se dragovoljno udružuju djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom kod kojih postoje različita tjelesna oštećenja radi ostvarivanja povlastica temeljem članstva u Udruzi i ostvarivanja zakonom zajamčenih prava.

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije djeluje od 2003. godine.

Ponosni smo s prvim desetljećem našeg “života” jer je iza nas više od 60 provedenih, odobrenih i financiranih projekata i programa od strane nadležnih Ministarstava pri Vladi Republike Hrvatske, Sisačko-moslavačke županije, gradova Siska, Petrinje, Novske, Gline, UNDP-a, veleposlanstava te zaklada i tvrtki koje raspisuju natječaje za udruge u okviru društveno odgovornog poslovanja.

Opremili smo Malu kuću u Petrinji za pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, urede u Glini i Novskoj za pružanje usluga savjetovanja i informiranja, individualno savjetovanje psihologa, te kreativne i opkupacijske aktivnosti s korisnicima.

Imamo administrativne urede u Glini i Novskoj

Od 1.prosinca 2016. otvorena je u Sisku Soba čuda - prvi prostor za terapiju senzorne integracije u Sisačko-moslavačkoj županiji

Kontinuirano danas osiguravamo i pružamo usluge za više od 90 djece s teškoćama u razvoju i nekolicinu osoba s invaliditetom s područja gradova Petrinja, Glina, Novska, Sisak, Hrvatska Kostajnica, te općina Donji Kukuruzari, Dvor, Martinska Ves...

Godišnje realiziramo preko 1200 sati senzorne terapije, 1400 sati radne terapije, više od 350 sati odmora od skrbi - skraćeni dnevni boravak, preko 110 sati igraonica i proslave rođendana, preko 100 termina pomoći u učenju, preko 50 grupnih i 290 individualnih kroz program Male škole, osobne asistente za nejteže osobe s invaliditetom te pomoć u 120 kućanstava osoba s invaliditetom i drugih ranjivih skupina na području županije, preko 20 termina grupnih razgovaraonica s psihoterapeutom i 4 individualna susreta mjesečno...

Kakav je stvaran život djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom najbolje znaju oni koji ga žive, ali kao Udruga zalažemo se za socijalizaciju, integraciju, inkluziju i deinstitucionalizaciju oštro osuđujući stigmu, izolaciju i diskriminaciju nad našim članovima. 

PREPOZNATLJIVOST UDRUGE

Objekt Mala kuća u Petrinji u potpunosti pristupačan osobama s invaliditetom 

/dizalo za osobe s invaliditetom, pristupačnost ulaza, prilagođenost igrališta/

Uredi u Novskoj i Glini

Soba čuda u Sisku - prostor za rednu terapiju i terapiju senzorne integracije - prvi takav u SMŽ

Multidisciplinarni pristup u radu s korisnicima

UOSI SMŽ je pružatelj socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

UOSI SMŽ registrirani je organizator volontiranja pri Ministarstvu socijalne politike i mladih

Formiran stručni tim: 2 radna terapeuta, 2 senzorna terapeuta, diplomirani učitelj, psihoterapeut - volonter, projektno-administrativni tim: izvršna direktorica, voditeljica financijsko-administrativne službe i projektna asistentica

 

KLJUČNA POSTIGNUĆA

• Udruga djeluje od 2003. na području Sisačko–moslavačke županije

• osnovana je s ciljem svekolikog pomaganja djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

• okuplja više od 250 članova s područja gradova: Petrinja, Glina, Hrvatska Kostajnica, Novska, Sisak, te općina:Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Sunja, Martinska Ves

• članovi: djeca s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom i osobe s utvrđenim tjelesnim oštećenjem

• 2003. - 12 osoba s invaliditetom i 6 podupirućih članova

• 2004. - prostor od 20 m² dodijeljen u najam od strane Grada Petrinje

• 2006. - dodijeljen prostor u najam u gradovima Glini i Novskoj - financiranje hladnog pogona iz gradskih proračuna

• 21.03.2007. godine Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Uprava za prognanike, povratnike i izbjeglice dala Suglasnost za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam obiteljske kuće u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi u Petrinji, Ulici Jelene Babić 18 površine 250m²

• 01.prosinca 2016. godine otvorena je Soba čuda u Frankopanskoj 5 u Sisku - prvi prostor u Sisačko-moslavačkoj županiji za provedbu terapije senzorne integracije, te dodatno kabinet radne terapije - hladni pogon financira Grad Sisak

 TKO SU NAŠI ČLANOVI

Članovi Udruge osoba s invaliditetom Sisačko - moslavačke županije su djeca s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom i osobe s utvrđenim tjelesnim oštećenjem.  Korisnici Udruge su oni članovi koji su obuhvaćeni uslugama Udruge osoba s invaliditetom: informiranje i savjetovanje, rehabilitacijske usluge, usluge radnog terapeuta, igraonice, psiho-edukativan rad, sportske, rekreativne i okupacijske aktivnosti, usluge organiziranog prijevoza. Najčešće su korisnici oni članovi kojima su usluge dostupnije i čije je mjesto stanovanja blizu ureda Udruge u Petrinji, Novskoj i Glini.

 

Kontakt

UOSI SMZ logo full color

Udruga Osoba s invaliditetom SMŽ
J. Babić 18, 44250 Petrinja
Tel/fax: 044 719 482 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8:00 do 16:00 h, utorkom i četvrtkom od 12:00 do 20:00 h

Misija i vizija

Misija organizacije:

Doprinijeti kvalitetnom i ravnopravnom sudjelovanju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u svim segmentima društva.

Naša vizija:

Društvo jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

baner udruga A4

Mala kuća

Centralno mjesto okupljanja djece s teškoćama u razvoju u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Napomena: Imamo potrebnu opremu i educirane djelatnike za rad s djecom.

Koristimo kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda stranica.