DANAS SE I MOJ GLAS ČUJE

Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije odobrena su novčana sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja i to kroz Natječaj projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih za školsku godinu 2018./2019. u vrijednosti 185.879,59 kn.

Provoditelj programa: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije
Voditeljica projekta: Aleksandra Milković, dipl.nov.
Vrijeme provedbe: od 1. prosinca 2018. do 31. kolovoza 2019.

Partneri u projektu:
Osnovna škola Glina
Osnovna škola Galdovo
Osnovna škola Mate Lovraka Petrinja
Partneri u projektu osim što će sudjelovati na edukativnim radionicama dobit će kroz projekt od strane Udruge u vlasništvo ABC maestro – softver, tipkovnicu CLEVY, tablet s torbom, slušalicama i USB stickom.

Vanjski izvoditelj projektnih aktivnosti:
Tvrtka E-glas d.o.o. pri Znanstveno-tehnologijskom parku Sveučilišta u Rijeci

Aktivnosti projekta:
• program Male škole – individualni i grupni rad (od prosinca 2018. do 31.kolovoza 2019.)
• radna terapija – individualni terapeutski rad u kabinetima u Sisku i Petrinji
• edukativno-suportne radionice za učitelje i pomoćnike u nastavi (3 do kraja školske godine)
• jednodnevne radionice za roditelje - 2 radionice
• jednodnevni stručni skup i radionica za struku i roditelje "Asistivna tehnologija za kvalitetniji život OSI"

Sažetak projekta:
Jedno od temeljnih ljudskih prava je pravo na komunikaciju, odnosno na primanje i slanje poruka te smo prepoznajući probleme u komunikaciji s djecom s TUR, koja su često neverbalna, prepoznali prednost korištenja asisitivne tehnologije i tehnologije potpomognute komunikacije kako bi kod djece s TUR postigli ostvarenje njihovih potencijala. Posebno program Male škole s potpomognutom komunikacijom te radne terapije s djecom s razvojnim teškoćama za rezultat će imati cjelovit razvoj ukupnih potencijala djeteta i napredovanje u svakom od njegovih aspekata, socijalizacija te njegova što lakša integracija u redovan sustav obrazovanja, te općenito poboljšanje kvaliteta života. Stručnim djelatnicima škola, učiteljima te pomoćnicima u nastavi na području Siska, Petrinje i Gline,a i šire cijele županije, pružit ćemo uvid i educirati ih za usvajanje novih odgojnoobrazovnih sadržaja i metoda rada. Poticat ćemo aktivno koristenje PK i AT u daljnjem obrazovanju kupnjom opreme školama -partnerima, a u tom smjeru osnaživat ćemo i same roditelje. Projekt doprinosi napretku djece s TUR na svim poljima razvoja: govor, komunikacija, izražavanje, stvaralaštvo, socio-emocionalni razvoj ličnosti, tjelesni i psihomotorni razvoj te spoznajni razvoj.

Glavni cilj projekta je olakšati integraciju djece i mladih - budućih i sadašnjih školskih obveznika u redovan odgojno-obrazovni sustav i to kroz projektne aktivnosti i radom na njihovom osnaživanju i jačanju komunikacijskih vještina, govoru, stvaralaštvu, grafomotorici, spoznajnom razvoju, tjelesnom i psihomotoričkom razvoju, emocionalnom osnaživanju. Korištenjem asisitivne tehnologije i potpomognute komunikaicje provest ćemo učinkovite i održive obrazovne aktivnosti koje će promicati jednakopravnost u obrazovanju, socijalnu uključenost, unaprjeđenje životnih vještina djece s teškoćama u razvoju, te ih poticati na razvijanje osobnih vještina i kompetencija uz korištenje asisitvne tehnologije i potpomognute komunikacije. Dodatnom edukacijom i organiziranjem okruglih stolova i edukativnih skupova i tribina raditi ćemo učinkovito i intenzivno na promociji i poticanju izvaninstitucionalnih oblika skrbi, na društvenoj integraciji osoba s invaliditetom i senzibilizaciji zajednice u Sisačko-moslavačkoj županiji. Razvijat ćemo volonterske programe, a jače i bolje ćemo kroz okrugle stolove i
edukativne tribine dodatno povezati roditelje, obrazovne ustanova, civilni sektor i predstavnike vlasti i javnih institucija sa svrhom zaštite interesa i unapređenja komunikacije kada su u pitanju OSI, a osobito djeca s TUR. Spomenutim programima podrške pomoći ćemo roditeljima, članovima obitelji, ali i djelatnicima školskih ustanova koji rade s djecom s razvojnim teškoćama i invaliditetom da upoznaju i educiraju se za što bolji razvoj djeteta, da imaju obitelj koja razumije izazove i poteškoće na tom putu, da budu realni u rehabilitaciji i očekivanjima svoje djece a istovremeno ih osnažiti i za kvalitetan rad i to s tehnologijom te roditelje da nauče više o roditeljstvu i da u konačnici se osnaže, steknu potrebne kompetencije i ostvare bolji odnos s djecom i okolinom. Stručni djelatnici škola i predškolskih ustanova dobit će saznanja o najboljim načinima pristupa u radu i metodama poučavanja obzirom da radni terapeuti to svakodnevno rade s djecom i mladima u Maloj kući, dat će im ideje i saznanja kako prilagoditi tehnološka pomagala za najbolji rad s njima u školama te kako od svakodnevnih predmeta i
materijala dostupnih u svakom domaćinstvu mogu izraditi i prilagoditi didaktičke igračke i pomagala.

Kontakt

UOSI SMZ logo full color

Udruga Osoba s invaliditetom SMŽ
J. Babić 18, 44250 Petrinja
Tel/fax: 044 719 482 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme:
od 8:00 do 16:00 h, utorkom i četvrtkom od 12:00 do 20:00 h

Podrška za bolji i kvalitetniji život

ESFlenta2

Projekt Podrška za bolji kvalitetniji život financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge osoba s invaliditetom SMŽ

Ostali projekti Udruge 

Misija i vizija

Misija organizacije:

Doprinijeti kvalitetnom i ravnopravnom sudjelovanju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u svim segmentima društva.

Naša vizija:

Društvo jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Institucionalna podrška

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije je korisnica Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok