ŽELIM DA SE I MOJ GLAS ČUJE

Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije odobrena su novčana sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja i to kroz Natječaj projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih za školsku godinu 2017./2018. u vrijednosti 105.000,00 kn.

Provoditelj programa: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije
Voditeljica projekta: Aleksandra Milković, dipl.nov.
Izvoditelji projekta:
• Selma Buljubašić, dipl.učiteljica, voditeljica programa Male škole
• Veronika Muža, bacc.therap.occup.- radna terapija
• Marta Križanić, bacc.therap.occup. - radna terapija
• Dr.sc.Miroslav Vrankić, E-glas
Vrijeme provedbe: od 1. studenoga 2017. do 31. kolovoza 2018.
Partneri u projektu:
I.Osnovna škola Petrinja, Petrinja
OŠ Braća Ribar, Sisak
Dječji vrtić Petrinjčica
Vanjski izvoditelj projektnih aktivnosti:
Tvrtka E-glas d.o.o. pri Znanstveno-tehnologijskom parku Sveučilišta u Rijeci

Aktivnosti projekta:
• program Male škole – individualni i grupni rad (od prosinca 2017. do 31.kolovoza 2018.)
• radna terapija – individualni terapeutski rad u kabinetima u Sisku i Petrinji
• edukativno-suportne radionice za učitelje i pomoćnike u nastavi (3 do kraja školske godine)
• edukativno-suportne radionice za odgajatelje i stručne djelatnike u vrtićima (3 do kraja školske godine)
• jednodnevne igraonice s asistivnom tehnologijom u vrtićima (3 do kraja školske godine)
• jednodnevni stručni skup i radionica za struku i roditelje "Asistivna tehnologija za kvalitetniji život osi" (svibanj 2018.)

Sažetak projekta:
Jedno od temeljnih ljudskih prava je pravo na komunikaciju, odnosno na primanje i slanje poruka te smo zato projekt nazvali ŽELIM DA SE IMOJ GLAS ČUJE. Kroz sve aktivnosti projekta predstavljat ćemo, educirati i raditi koristeći se asisitivnom tehnologijom i tehnologijom potpomognute komunikacije kako bi kod djece s TUR postigli ostvarenje funkcionalne komunikacije, cjelovito sudjelovanje u dobno primjerenim aktivnostima te stjecanje novih znanja i iskustava. Posebno program Male škole s potpomognutom komunikacijom te radne terapije s djecom s razvojnim teškoćama za rezultat će imati cjelovit razvoj ukupnih potencijala djeteta i napredovanje u svakom od njegovih aspekata, socijalizacija te njegova što lakša integracija u redovan sustav obrazovanja, te općenito poboljšanje kvaliteta života. Stručnim djelatnicima škola i vrtića te pomoćnicima u nastavi i drugim odgajateljima,asistentima u vrtićima na području Siska i Petrinje,a i šire cijele županije kroz javnu edukaciju i prezentaciju opreme, pružit ćemo uvid i educirati ih za usvajanje novih odgojnoobrazovnih sadržaja i metoda rada. Poticat ćemo aktivno koristenje PK i AT u daljnjem obrazovanju, a u tom smjeru osnaživat ćemo i same roditelje. Projekt doprinosi napretku djece s razvojnim teškoćama i invaliditetom na svim poljima razvoja: govor, komunikacija, izražavanje, stvaralaštvo, socio-emocionalni razvoj ličnosti, tjelesni i psihomotorni razvoj te spoznajni razvoj.

Ciljevi i rezultati projekta
- Kroz pojačane izvannastavne, izvanškolske i predškolske aktivnosti planirane projektom, a ipak u suradnji sa školama, vrtićima i stručnim djelatnicima u Udruzi ćemo dodatno osigurati svima dostupno, kvalitetno i primjenjivo obrazovanje uz pojačano razvijanje i nadogradnju intelektualnih i rehabilitacijskih mogućnosti njihovog pojačanog razvoja te razvijanje prije nepostojećih ili dovoljno nerazvijenih znanja, vještina i kompetencija.
- Radit ćemo na poticanju njihove samostalnosti, kreativnosti, stvaralaštva sa naglaskom na primjeni potpomognute komunikacije i asistivne tehnologije jer svako djete ima pravo naći svoj glas, želi da ga okolina čuje i razumije, da može izraziti svoje emocije, potrebe i želje, a to se upravo postiže primjenom potpomognute komunikacije. Također jedan od ciljeva nam je što bolja inkluzija i integracija djece sa teškoćama u razvoju u redovan sustav obrazovanja. Svim aktivnostima radit ćemo i na njihovoj socijalnoj uključenosti u društveni život zajednice i povratno na osvješćivanju i senzibiliziranju zajednice o njihovim potrebama i inkluziji, a riječ je o zajednici koja dijelom pripada području s manje mogućnosti i definitivno je inovativan način rada s djecom s razvojnim teškoćama.
- Sve aktivnosti projekta usmjerene su na odgoj i obrazovanje za osobni i socijalni razvoj i bolju socijalnu uključenost djece i mladih s TUR i kroz volonterske i edukativne programe na razvijanje solidarnosti i volonterizma. Kroz posebno osmišljene edukativne programe u organizaciji stručnih djelatnika Udruge radit ćemo na jačanju kompetencija stručnih djelatnika, učitelja i odgajatelja za kvalitetniji rad s djecom s TUR na njihovim radnim mjestima.
- Dodatno ćemo u sadržajima individualnog i grupnog psihosocijalnog osnaživanja raditi i na jačanju roditelja djece i mladih s TUR.

Projekt je završio 31.kolovoza 2018. sa slijedećim rezultatima:

Program male škole trajao je od studenog 2017. do 31. kolovoza 2018.godine u koji je bilo uključeno 16-ero djece s TUR. Održano je 53 termina grupnog rada u trajanju od 1,5 h (1. grupa 27 termina u trajanju od 1,5 h, 2. grupa 26 termina u trajanju od 1,5h) i 285 individualnih termina svaki u trajanju od 45 min. Od šesnaest (16) djece,devet (9) je dobilo odgodu, troje (3) je upisano u poseban razredni odjel,dvoje (2) u redovan razredni odjel po prilagođenom programu uz asistenta, jedno (1) redovan razredni odjel po prilagođenom programu,jedno (1) redovan razredni odjel uz individualizirani pristup. U pomoć u učenju bilo je uključeno 13 učenika te je održano 339 individualnih termina u trajanju od 45 min. Pomoć u učenju pomogla je učenicima da lakše svladaju školsko gradivo, te se je taj dodatni rad i pozitivno osjetio na ocjenama. U grupni rad male škole bilo je uključeno 13 volontera, te je ostvareno 53,5 sati volontiranja.
Polaznici male škole su ovladali korištenjem Big i Little mack-om, Super talkerom, QuickTalkerom, Clevy tipkovnicom,ABC Maestrom, Komunikatorom 5… Posebno motivirajući je bio rad na tabletima i edukativnim aplikacijama. Učenje je bilo bolje, brže, učinkovitije i svrsishodnije.

40495578 2119921518335724 8657749651702677504 n

RADNA TERAPIJA – individualni terapeutski rad s djecom i mladima s teškoćama u razvoju i invaliditetom u trajanju od 45 minuta uz korištenje asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije – REZULTATI: kod djece je napredak vidljiv u segmentima bolje samoregulacije ( smanjenje frustracija i agresije), bolja pažnja i usmjerenost prilikom izvođenja aktivnosti. Vidljivo je poboljšanje govora i jezičnog izražavanja, a samim time lakše ostvarenje socijalnih kontakata i veća zainteresiranost za sudjelovanjem u aktivnosti. Usvojena su nova znanja i vještine. Prisutan je napredak na motoričkom području u segmentima fine i grube motorike, koordinacije, okulomotorne koordinacije te napredak na području poboljšanja vizualne percepcije te memorije.
U radnu terapiju na području Siska i Petrinje bilo je uključeno 66 djece od kojih se s njih 25 redovno, a s drugima povremeno koristila asistivna tehnologija i potpomognuta komunikacija. Od redovnih 25 bilo je 20 dječaka i 5 djevojčica. Korisnici su bili s područja Siska (17), Petrinje(7) i Hrvatske Kostajnice (1).

40449654 2119927568335119 5704142986326048768 n

EDUKATIVNO-SUPORTNE RADIONICE O PRIMJENI ASISTIVNE TEHNOLOGIJE I POTPOMOGNUTE KOMUNIKAICJE U RADU S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – STRUČNI DJELATNICI I DJELATNICI PREDŠKOLSKIH I ŠKOLSKIH USTANOVA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Održano je pet (5) radionica za struku i roditelje
1. Edukativno suportna radionica za primjenu asistivne tehnologije u predškolskom nastavnom programu, prof.dr.sc. M. Vrankić, Hrvatski dom, Petrinja (datum održavanja 30.1.2018.);
2. edukativno predavanje/radionica - Edukativni softver za djecu sa TUR, prof.dr.sc. M.Vrankić, Sisak (datum održavanja 22.2.2018.);
3. treća edukativna radionica o potpomognutoj komunikaciji i asistivnoj tehnologiji, prof.dr.sc. M. Vrankić (datum održavanja 12.4.2018.);
4. In house trening za roditelje i struku pod vodstvom prof.dr.sc. M. Vrankića (datum održavanja 11.5.2018.);

Zahvaljujući projektu 76 učitelja, asistenata i stručnih djelatnika osnovnih škola iz Siska, Petrinje, Dvora, Galdova, Budaševa i Sela, 30 djelatnika petrinjskog i zagrebačkog vrtića te 36 stručnih djelatnika, roditelja i studenata tijekom tri radionice od siječnja do travnja educirani su o primjeni asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije u stručnom terapijskom, predškolskom i školskom radu s djecom s teškoćama u razvoju i invaliditetom.

40422151 2119923561668853 403062348354420736 n

IGRAONICE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA S ASISTIVNOM TEHNOLOGIJOM I POTPOMOGNUTOM KOMUNIKACIJOM
Igraonice s asistivnom tehnologijom održane su u 4 vrtića, Petrinjčica u Petrinji, dječjim vrtićima Sisak stari i Sisak novi u Sisku te vrtiću Radost u Novskoj
Djeca više odgojnih grupa od najmlađih do najstarijih igrali su se s asistivnom tehnologijom koja značajno olakšava i potiče razvoj djeteta na svim razvojnim područjima: od socijalnog do spoznajnog područja, područja komunikacije, percepcije i emocionalnog područja te područja kreativnosti.
Radionice su provodili profesor Miroslav Vrankić i Edis Tabaković iz tvrtke E-glas, Lea Dobrec, predsjednica udruge Belinda Dobrec iz Rijeke, studentica logopedije te ujedno i jedna od autorica Priručnika koji je objedinio 40 aktivnosti za rad s djecom uz korištenje asistivne tehnologije, prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu koja je napisala recenziju Priručnika i edukacijska rehabilitatorica Lidija Iličić.

40478463 2119924058335470 1849867986622480384 o

RADIONICA ZA RODITELJE – IZRADA KOMUNIKACIJSKIH KNJIGA, S. Buljubašić, dpl. učiteljica i V. Muža, bacc.therap.occup. (datum održavanja 19.7.2018.) .

Kroz navedene radionice roditelji su se upoznali sa potpomognutom komunikacijom i asistivnim tehnologijama, također su naučili kako samostalno izrađivati komunikacijske knjige i kartice koje će pomoći njihovoj djeci da kroz igru i pozitivno ozračje ojačaju svoje komunikacijske vještine, svladavaju slova, brojeve, boje, oblike, prometna sredstva itd. Odaziv roditelja na radionice je bio jako dobar, te su one protekle u pozitivnom, veselom i motivirajućem raspoloženju. Roditelji su pokazali veliki interes za nastavkom ovakvog vida suradnje.

 

Kontakt

UOSI SMZ logo full color

Udruga Osoba s invaliditetom SMŽ
J. Babić 18, 44250 Petrinja
Tel/fax: 044 719 482 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme:
od 8:00 do 16:00 h, utorkom i četvrtkom od 12:00 do 20:00 h

Podrška za bolji i kvalitetniji život

ESFlenta2

Projekt Podrška za bolji kvalitetniji život financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge osoba s invaliditetom SMŽ

Ostali projekti Udruge 

Misija i vizija

Misija organizacije:

Doprinijeti kvalitetnom i ravnopravnom sudjelovanju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u svim segmentima društva.

Naša vizija:

Društvo jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Institucionalna podrška

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije je korisnica Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok