JEDNAKE MOGUĆNOSTI – A NE OGRANIČENJA

„Jednake mogućnosti – a ne ograničenja“  program je Udruge osobe s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz trogodišnji program "Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge", a u tu svrhu osigurana su sredstva u iznosu od oko 33,5 milijuna kuna. Za prvu i drugu godinu programa UOSI SMŽ je dodjeljeno 240.000,00 kn.

projekt asistenti

PROVODITELJ PROGRAMA: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije

VODITELJICA PROGRAMA: Aleksandra Milković

UGOVORNO TIJELO: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Trogodišnji program – socijalna skrb 2017.-2020.“ PODRUČJE  II - problemi i zadovoljavanje potreba OSI PRIORITET Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika AKTIVNOSTI  A. Usluge i aktivnosti koje pridonose prevenciji institucionalizacije djece s TUR

VRIJEME PROVEDBE: lipanj 2017. - svibanj 2020.

VRIJEDNOST PROGRAMA: 240.000,00 kn za svaku godinu programa

PARTNERI U PROGRAMU: Grad Petrinja, Grad Sisak, Centar za socijalnu skrb Petrinja

AKTIVNOSTI PRVE GODINE PROGRAMA: 01.06.2017. do 31.05.2018.
1. Radna terapija za djecu i mlade s TUR i invaliditetom uz upute i savjetovanje roditeljima – Mala kuća u Petrinji i Soba čuda u Sisku - 62 djece s područja SMŽ
2. Terapija senzorne integracije – Soba čuda u Sisku – 60 djece s TUR s područja SMŽ
3. Skraćeni boravak(odmor od skrbi) uz kreativne radionice i igraonice – Mala kuća u Petrinji – 10 do 15 djece i mladih s TUR i invaliditetom
4. Grupne i individualne psihoterapeutske razgovaraonice i psihosocijalna podrška roditeljima djece s TUR i mladim i odraslim osobama s invaliditetom – voditeljica dr.sc. Daša Poredoš Lavor – Mala kuća u Petrinji
5. Godišnji susret roditelja i djece uključenih u projektne aktivnosti u cilju zajedničkog osnaživanja i međusobnog povezivanja
6. Provedba radionica, kampanja, javnih aktivnosti u sklopu obilježavanja važnih datuma za OSI

CILJ PROJEKTA: Prevencija institucionalizacije uz veću dostupnost  i razvoj te uspostavu alternativnih oblika socijalne podrške i usluga i to upravo u zajednici u kojoj i korisnici žive (Petrinja, Sisak, Novska), proširenje mreže usluga u zajednici, jačanje udruge kao pružatelja usluga u zajednici uz osiguravanje kvalitete usluga. Zadovoljavanje potreba zajednice te razvoj suradničkih odnosa udruge s jedinicama područne i lokalne samouprave

ZNAČAJ/REZULTATI  PROJEKTA: Razvoj novih socijalnih usluga u zajednici, socijalna uključenost,  deinstitucionalizacija, bolje funkcioniranje u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme., uklanjanje patoloških oblika ponašanja, razvoj neurološkog sustava, poboljšane motoričke i senzomotoričke funkcije, bolja  integracija u predškolski i školski sustav. Osnaženi roditelji, s većom razinom samopoštovanja i samopouzdanja, educirani i upućeni za rad s djecom, veća razina informiranosti o dostupnim servisima podrške u zajednici i aktivna participacija u njima , senzibilizirana zajednica.

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije pokriva i ima članstvo s pretežno ruralnog područja i iz regije u kojoj veći dio još ulazi u područje od posebne državne skrbi, odnosno iz zajednice s manje mogućnosti (mali indeks razvijenosti),  opisane usluge bit će dostupne u uredima i prostorima Udruge u Petrinji, Sisku i Novskoj te će im gravitirati i članovi iz H. Kostajnice, Gline, Popovače, Martinske Vesi, Dvora i manjih ruralnih mjesta. Na taj ćemo način pomoći u njihovoj socijalnoj isključenosti jer većina obitelji nije mogla do sada financirati troškove odlaska u Zagreb npr. na terapiju senzorne integracije te druge alternativne i inovativne socijalne usluge koje udruga pruža

trogodišnji program

Kontakt

UOSI SMZ logo full color

Udruga Osoba s invaliditetom SMŽ
J. Babić 18, 44250 Petrinja
Tel/fax: 044 719 482 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme:
od 8:00 do 16:00 h, utorkom i četvrtkom od 12:00 do 20:00 h

Podrška za bolji i kvalitetniji život

ESFlenta2

Projekt Podrška za bolji kvalitetniji život financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge osoba s invaliditetom SMŽ

Ostali projekti Udruge 

Misija i vizija

Misija organizacije:

Doprinijeti kvalitetnom i ravnopravnom sudjelovanju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u svim segmentima društva.

Naša vizija:

Društvo jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Institucionalna podrška

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije je korisnica Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok