• 1
 • 2
 • 3
load more / hold SHIFT key to load all load all

Nove vještine za jednake mogućnosti

web zazeli 400

logotipi zazeli sve 2reda

Projekt Nove vještine za jednake mogućnosti financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge osoba s invaliditetom SMŽ

Ostali projekti Udruge 

Podrška za bolji i kvalitetniji život

ESFlenta2

Projekt Podrška za bolji i kvalitetniji život financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge osoba s invaliditetom SMŽ

Ostali projekti Udruge 

Nadolazeći događaji...

Doniraj ili volontiraj

I ti možeš pomoći. Pozivamo vas da svojim znanjem i vještinama sudjelujete u volonterskim aktivnostima. Možete nam se javiti na mail ili telefon, a lako ćete nas pronaći u Maloj kući.

Također možeš financijski podržati rad naše udruge malim jednokratnim ili mjesečnim donacijama.

UOSI SMŽ
J. Babić 18, 44250 Petrinja
IBAN: HR3324840081105429603
Raiffeisen bank

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge, a čine ju predstavnici članova (u daljnjem tekstu: delegati).

U Skupštinu se predstavnici biraju po gradovima i općinama kao izbornim jedinicama.

Po izbornim jedinicama se  na svakih 20  osoba s invaliditetom, članova Udruge, bira po jedan predstavnik. 
Ukoliko u pojedinoj izbornoj jedinici ima 5 do 10 osoba s invaliditetom, članova Udruge, slaže se grupa malih izbornih jedinica u jednu skupnu te se na svakih 20 bira  jedan predstavnik za navedenu grupnu izbornu jedinicu.

Ukoliko se dogodi da više predstavnika iz jedne izborne jedinice ima jednak broj glasova prednost  ima onaj član koji ima dulji status članstva u udruzi.Član koji nije ispunio sve obveze prema udruzi ne može birati niti biti biran u tijela udruge.

Broj predstavnika koji se bira u pojedinoj izbornoj jedinici kao i broj glasova kod izbora predstavnika iz prethodnog stavka se u skladu sa odredbama ovog Statuta utvrđuje na temelju matične evidencije članstva u aktualnoj bazi podataka u Udruzi.

Predstavnike po izbornim jedinicama predlažu članovi Udruge iz pojedine izborne jedinice. Mandat predstavnika članova Udruge traje četiri godine.

Izbor članova Udruge/delegata iz pojedine izborne jedinice, na kojima će se predlagati i birati delegati Skupštine i njihovi zamjenici, organizira Upravni odbor Udruge, a odrađuje izvršna direktorica i administrativni tim Udruge.

Poslovi koje obavlja Skupština:

 • donosi Statut i izmjene i dopune Statuta, te Poslovnik o radu Skupštine,
 • bira i razrješava članova Predsjedništva i Nadzornog odbora,
 • donosi Program rada i financijski plan Udruge,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu i materijalnom i financijskom poslovanju Udruge,
 • utvrđuje politiku razvoja Udruge,
 • daje smjernice za rad Udruge,
 • odlučuje o žalbama članova protiv odluka Predsjedništva donesenih u prvom stupnju, 
 • odlučuje o prestanku rada Udruge, te u slučaju stečaja odlučuje o raspolaganju s imovinom Udruge,
 • obavlja i druge poslove značajne za rad Udruge temeljem odluka ili zakonskih odredbi,
 • obavlja i druge poslove određene Zakonom i Statutom.

 

Skupštinu UOSI SMŽ čine slijedeći delegati:

PREDSTAVNICI ZA GRAD PETRINJU I PRIPADAJUĆU JOJ OKOLICU – 6 delegata
1. JOSIP MAŽIĆ
2. DAVOR BREBRIĆ
3. ANTUN BARIĆ
4. LJUBOMIR ORABOVIĆ
5. PETAR ŽUPAN
6. LJILJANA GAVRANOVIĆ

PREDSTAVNICI ZA GRAD SISAK I PRIPADAJUĆU MU OKOLICU – 4 delegata
1. ALENKA BERENDIKA
2. TIHOMIR LAVOR
3. NIVES BAČIĆ
4. TAMARA TAČKOVIĆ

PREDSTAVNICI ZA GRAD NOVSKU I PRIPADAJUĆU MU OKOLICU – 3 delegata
1. JELENA VEBLE
2. DARINKA MARUSKI
3. LADISLAV FEREK JAMBREK

PREDSTAVNIK ZA GRAD GLINU I PRIPADAJUĆU MU OKOLICU – 1 delegat
1. RADOJKO BABIĆ

PREDSTAVNICA ZA GRADOVE I OPĆINE HRVATSKA KOSTAJNICA, DVOR, DONJI KUKURUZARI, MAJUR, HRVATSKA DUBICA, KUTINA, VELIKA GORICA, POPOVAČA - 1 delegat
1. JANJA ŠAPINA

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok