Podrška za bolji i kvalitetniji život

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije tijekom cijele godine uspješno provodi projekt "Podrška za bolji i kvalitetniji život“ kojim osiguravamo uslugu osobne asistencije za osobe s invaliditetom.

Kroz ovaj projekt zaposleno je 12 osobnih asistenata koji pružaju uslugu osobne asistencije za 12 korisnika usluge, a radi se redom o osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta. Projekt se do sada za tu ciljanu skupinu pokazao kao iznimno koristan i vrijedan u smislu sveobuhvatne pomoći i brige koju korisnicima pružaju osobni asistenti, tako da je kao takav prepoznat i u široj društvenoj zajednici. Premda su formalno ciljana skupina u projektu sami korisnici usluge, tj. osobe s invaliditetom, u naravi su korisnici usluge i svi članovi njihovih obitelji jer iz dana u dan svjedočimo kako su osobni asistenti, kroz svakodnevno obavljanje svog posla, postali istinski prijatelji i pouzdanici korisnika i članova obitelji, osobe u koje se oni u svakom trenutku mogu osloniti i računati na njihovu nesebičnu pomoć i podršku. Jake emocionalne veze koje su izgrađene kroz svakodnevnu interakciju osobnih asistenata i korisnika/članova obitelji znače još jednu dodanu vrijednost i kvalitetu više u mjerenju uspješnosti krajnjeg ishoda projekta.

Š. Grubar i A. Marić                               A. Sirotin i S. Roksa

Zaposlenici koji upravljaju projektom - voditelj projekta i projektni asistent - gotovo svakodnevno kroz kontakte s asistentima i korisnicima svjedoče njihovom iskazivanju zadovoljstva u smislu korisnosti i potrebitosti projekta, kao i potrebe za nastavkom istog. Čak i u ovo vrijeme izvanrednih okolnosti življenja uzrokovanih pandemijom Covid-19 virusa pružanje usluge osobne asistencije nije prekinuto, ali se provodi u ponešto modificiranom obliku i obimu, prilagođeno mjerama nacionalnog stožera i uputama dobivenim od strane mjerodavnih državnih tijela. Treba napomenuti da do danas nismo zabilježili niti jedan slučaj zaraze Covid-19 virusom bilo da se radi o korisnicima, članovima njihovih obitelji ili osobnim asistentima.

D. Brdarić i M. Silaj                               D. Vilić i S. Bujak

Kao rezultat aktivnosti u cilju promidžbe i vidljivosti projekta, ali prije svega kroz neformalne kontakte zainteresiranih sa samim dionicima projekta, UOSI SMŽ od samog početka provedbe neprestano od svojih članova dobivao pojedinačne upite za mogućnost uključivanja u budući novi projekt primanja usluge osobne asistencije. Slijedom tih upita, djelatnici UOSI SMŽ su krajem prošle i tijekom ove godine prikupili i pripremili dokumentaciju za 30-ak novih potencijalnih korisnika, no isti nisu uspjeli dobiti službena odobrenja za uslugu osobne asistencije zbog činjenice da se neovisna tijela vještačenja koja odobravaju uslugu osobne asistencije nisu aktivirala u 2020. godini. Nakon toga je krajem srpnja ove godine, a na veliko razočaranje nas djelatnika Udruge, a posebice i svih potencijalnih korisnika koji bez svoje krivnje nisu uspjeli ishoditi pravo na uslugu osobne asistencije, objavljeni novi natječaj za narednu Fazu 3 projekta usluge osobne asistencije u kojem se kao prihvatljivi korisnici projekta navode samo oni koji već od ranije imaju odobrenu uslugu osobne asistencije. To nam je, nažalost, potvrđeno od nadležnog ministarstva i nakon naših naknadnih upita, ne ostavljajući nadu da će se po pitanju prihvatljivih korisnika za ovu fazu projekta bilo što promijeniti u pozitivnom smislu.

I. Vuković i Z. Jovev

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda-Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. - „Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom – FAZA II“ - projekt pod nazivom "PODRŠKA ZA BOLJI I KVALITETNIJI ŽIVOT“, u vrijednosti 1.545.661,11 kn.