Poziv za iskaz interesa za predsjednika/cu Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije (UOSI SMŽ)

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije temeljem Članka 26. i 29. Statuta  raspisuje Poziv za iskaz interesa za predsjednika/cu Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije (UOSI SMŽ), a Poziv je otvoren za prijave u razdoblju od 6. do 13.listopada 2020.g.

Predsjednika/cu Udruge bira Skupština na temelju objavljenog Poziva, a može se kandidirati svaki član UOSI SMŽ koji ispunjava sljedeće opće i posebne uvjete:

OPĆI UVJETI
- Da je državljanin/državljanka Republike Hrvatske
- Potvrda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak
- Kontinuirano članstvo u UOSI SMŽ od najmanje 5 godina
- Da ima minimalno završenu srednju školu
- Poznavanje rada na računalu

POSEBNI UVJETI
- životopis u Europass obliku
- Kandidat mora imati izmirene sve financijske i druge obaveze prema Udruzi!
- U slučaju više kandidata koji ispunjavaju uvjete dodatno će se bodovati dosadašnje
aktivno sudjelovanje u aktivnostima udruge, pribavljena sponzorstva i svaki drugi doprinos aktivnostima udruge.
- Izabrani Predsjednik/ca također sam predlaže 4 člana Upravnog odbora i dopredsjednika Udruge te mora imati njihovu suglasnost o imenovanju u Upravni odbor (do Skupštine 7.studenoga 2020.g.)

Kandidature za predsjednika/cu UOSI SMŽ podnose se Upravnom odboru u pisanom obliku, s dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, u roku od 8 dana od objave Natječaja na web stranici Udruge, FB stranici udruge te na Oglasnoj ploči Udruge (od 6. do 13.listopada 2020.g.)

Prednost u odabiru imat će kandidati s većim brojem bodova, te duljim članstvom u udruzi, stoga molimo da se prijave s opširnim životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta , u vremenu od objave oglasa na web stranicama udruge do 13.listopada 2020. dostave preporučenom poštom
UOSI SMŽ
Jelene Babić 18
44250 Petrinja
Za Upravni odbor – prijava za Natječaj za predsjednika/cu Udruge

Napomena: Prijave dostavljene na neki drugi način, dostavljene na drugu adresu ili nakon naznačenog roka za dostavu bit će odbačene. Predaja prijave znači da se prijavitelj slaže sa svim uvjetima natječaja i kriterijima za ocjenjivanje.

Poziv za print dostupan je na slijedećm linku Poziv