Javna nabava

Angažman vanjskih edukatora za provedbu radionica i stručnjaka za usluge psihosocijalne podrške - savjetovanja i pomaganja za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji sukladno Prilogu III. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.02.1.2.01.0058 u sklopu Poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru. Broj poziva: UP.02.1.2.01.

Naziv projekta: Inkluzivna farma – Temelj samostalnog života
Broj ugovora: UP.02.1.2.01.0058
OIB tvrtke ili organizacije: 59369523052
Naziv tvrtke ili organizacije: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije
Osoba za kontakt: Ivana Šalić
Lokacija: Sisačko-moslavačka, Petrinja
Kontakt telefon: 091/602 1415
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Vrsta nabave: Usluge
Datum objave: 26. 08. 2020.
Rok za dostavu ponuda: 09. 09. 2020.

Kratak opis nabave: 
Angažman vanjskih edukatora za provedbu radionica i stručnjaka za usluge psihosocijalne podrške - savjetovanja i pomaganja za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji sukladno Prilogu III. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.02.1.2.01.0058 u sklopu Poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru. Broj poziva: UP.02.1.2.01.

Nabava je objavljena i na web stranici Europski strukturni i investicijski fondovi na slijedećem linku : Javna nabava - Inkluzivna farma - Temelj samostalnog života 

Prilozi: 
Dokumentacija za nadmetanje
Obavijest o nadmetanju
Prilog 1 _ Ponudbeni list
Prilog 2 _ Izjava o nepostojanju osnova za isključenje
Prilog 3 _ Troškovnik_ grupa I
Prilog 3 _ Troškovnik_ grupa II
Prilog 3 _ Troškovnik_ grupa III
Prilog 4 _ Prijedlog ugovora_grupa I
Prilog 4 _ Prijedlog ugovora_grupa II
Prilog 4 _ Prijedlog ugovora_grupa III
Prilog 5 _ Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije