ŽELIM DA SE I MOJ GLAS ČUJE

Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije odobrena su novčana sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja i to kroz Natječaj projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih za školsku godinu 2017./2018. u vrijednosti 105.000,00 kn.

Provoditelj programa: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije
Voditeljica projekta: Aleksandra Milković, dipl.nov.
Izvoditelji projekta:
• Selma Buljubašić, dipl.učiteljica, voditeljica programa Male škole
• Veronika Muža, bacc.therap.occup.- radna terapija
• Marta Križanić, bacc.therap.occup. - radna terapija
• Dr.sc.Miroslav Vrankić, E-glas
Vrijeme provedbe: od 1. studenoga 2017. do 31. kolovoza 2018.
Partneri u projektu:
I.Osnovna škola Petrinja, Petrinja
OŠ Braća Ribar, Sisak
Dječji vrtić Petrinjčica
Vanjski izvoditelj projektnih aktivnosti:
Tvrtka E-glas d.o.o. pri Znanstveno-tehnologijskom parku Sveučilišta u Rijeci

Aktivnosti projekta:
• program Male škole – individualni i grupni rad (od prosinca 2017. do 31.kolovoza 2018.)
• radna terapija – individualni terapeutski rad u kabinetima u Sisku i Petrinji
• edukativno-suportne radionice za učitelje i pomoćnike u nastavi (3 do kraja školske godine)
• edukativno-suportne radionice za odgajatelje i stručne djelatnike u vrtićima (3 do kraja školske godine)
• jednodnevne igraonice s asistivnom tehnologijom u vrtićima (3 do kraja školske godine)
• jednodnevni stručni skup i radionica za struku i roditelje "Asistivna tehnologija za kvalitetniji život osi" (svibanj 2018.)

Sažetak projekta:
Jedno od temeljnih ljudskih prava je pravo na komunikaciju, odnosno na primanje i slanje poruka te smo zato projekt nazvali ŽELIM DA SE IMOJ GLAS ČUJE. Kroz sve aktivnosti projekta predstavljat ćemo, educirati i raditi koristeći se asisitivnom tehnologijom i tehnologijom potpomognute komunikacije kako bi kod djece s TUR postigli ostvarenje funkcionalne komunikacije, cjelovito sudjelovanje u dobno primjerenim aktivnostima te stjecanje novih znanja i iskustava. Posebno program Male škole s potpomognutom komunikacijom te radne terapije s djecom s razvojnim teškoćama za rezultat će imati cjelovit razvoj ukupnih potencijala djeteta i napredovanje u svakom od njegovih aspekata, socijalizacija te njegova što lakša integracija u redovan sustav obrazovanja, te općenito poboljšanje kvaliteta života. Stručnim djelatnicima škola i vrtića te pomoćnicima u nastavi i drugim odgajateljima,asistentima u vrtićima na području Siska i Petrinje,a i šire cijele županije kroz javnu edukaciju i prezentaciju opreme, pružit ćemo uvid i educirati ih za usvajanje novih odgojnoobrazovnih sadržaja i metoda rada. Poticat ćemo aktivno koristenje PK i AT u daljnjem obrazovanju, a u tom smjeru osnaživat ćemo i same roditelje. Projekt doprinosi napretku djece s razvojnim teškoćama i invaliditetom na svim poljima razvoja: govor, komunikacija, izražavanje, stvaralaštvo, socio-emocionalni razvoj ličnosti, tjelesni i psihomotorni razvoj te spoznajni razvoj.

Ciljevi i rezultati projekta
- Kroz pojačane izvannastavne, izvanškolske i predškolske aktivnosti planirane projektom, a ipak u suradnji sa školama, vrtićima i stručnim djelatnicima u Udruzi ćemo dodatno osigurati svima dostupno, kvalitetno i primjenjivo obrazovanje uz pojačano razvijanje i nadogradnju intelektualnih i rehabilitacijskih mogućnosti njihovog pojačanog razvoja te razvijanje prije nepostojećih ili dovoljno nerazvijenih znanja, vještina i kompetencija.
- Radit ćemo na poticanju njihove samostalnosti, kreativnosti, stvaralaštva sa naglaskom na primjeni potpomognute komunikacije i asistivne tehnologije jer svako djete ima pravo naći svoj glas, želi da ga okolina čuje i razumije, da može izraziti svoje emocije, potrebe i želje, a to se upravo postiže primjenom potpomognute komunikacije. Također jedan od ciljeva nam je što bolja inkluzija i integracija djece sa teškoćama u razvoju u redovan sustav obrazovanja. Svim aktivnostima radit ćemo i na njihovoj socijalnoj uključenosti u društveni život zajednice i povratno na osvješćivanju i senzibiliziranju zajednice o njihovim potrebama i inkluziji, a riječ je o zajednici koja dijelom pripada području s manje mogućnosti i definitivno je inovativan način rada s djecom s razvojnim teškoćama.
- Sve aktivnosti projekta usmjerene su na odgoj i obrazovanje za osobni i socijalni razvoj i bolju socijalnu uključenost djece i mladih s TUR i kroz volonterske i edukativne programe na razvijanje solidarnosti i volonterizma. Kroz posebno osmišljene edukativne programe u organizaciji stručnih djelatnika Udruge radit ćemo na jačanju kompetencija stručnih djelatnika, učitelja i odgajatelja za kvalitetniji rad s djecom s TUR na njihovim radnim mjestima.
- Dodatno ćemo u sadržajima individualnog i grupnog psihosocijalnog osnaživanja raditi i na jačanju roditelja djece i mladih s TUR.

Projekt je završio 31.kolovoza 2018. sa slijedećim rezultatima:

Program male škole trajao je od studenog 2017. do 31. kolovoza 2018.godine u koji je bilo uključeno 16-ero djece s TUR. Održano je 53 termina grupnog rada u trajanju od 1,5 h (1. grupa 27 termina u trajanju od 1,5 h, 2. grupa 26 termina u trajanju od 1,5h) i 285 individualnih termina svaki u trajanju od 45 min. Od šesnaest (16) djece,devet (9) je dobilo odgodu, troje (3) je upisano u poseban razredni odjel,dvoje (2) u redovan razredni odjel po prilagođenom programu uz asistenta, jedno (1) redovan razredni odjel po prilagođenom programu,jedno (1) redovan razredni odjel uz individualizirani pristup. U pomoć u učenju bilo je uključeno 13 učenika te je održano 339 individualnih termina u trajanju od 45 min. Pomoć u učenju pomogla je učenicima da lakše svladaju školsko gradivo, te se je taj dodatni rad i pozitivno osjetio na ocjenama. U grupni rad male škole bilo je uključeno 13 volontera, te je ostvareno 53,5 sati volontiranja.
Polaznici male škole su ovladali korištenjem Big i Little mack-om, Super talkerom, QuickTalkerom, Clevy tipkovnicom,ABC Maestrom, Komunikatorom 5… Posebno motivirajući je bio rad na tabletima i edukativnim aplikacijama. Učenje je bilo bolje, brže, učinkovitije i svrsishodnije.

40495578 2119921518335724 8657749651702677504 n

RADNA TERAPIJA – individualni terapeutski rad s djecom i mladima s teškoćama u razvoju i invaliditetom u trajanju od 45 minuta uz korištenje asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije – REZULTATI: kod djece je napredak vidljiv u segmentima bolje samoregulacije ( smanjenje frustracija i agresije), bolja pažnja i usmjerenost prilikom izvođenja aktivnosti. Vidljivo je poboljšanje govora i jezičnog izražavanja, a samim time lakše ostvarenje socijalnih kontakata i veća zainteresiranost za sudjelovanjem u aktivnosti. Usvojena su nova znanja i vještine. Prisutan je napredak na motoričkom području u segmentima fine i grube motorike, koordinacije, okulomotorne koordinacije te napredak na području poboljšanja vizualne percepcije te memorije.
U radnu terapiju na području Siska i Petrinje bilo je uključeno 66 djece od kojih se s njih 25 redovno, a s drugima povremeno koristila asistivna tehnologija i potpomognuta komunikacija. Od redovnih 25 bilo je 20 dječaka i 5 djevojčica. Korisnici su bili s područja Siska (17), Petrinje(7) i Hrvatske Kostajnice (1).

40449654 2119927568335119 5704142986326048768 n

EDUKATIVNO-SUPORTNE RADIONICE O PRIMJENI ASISTIVNE TEHNOLOGIJE I POTPOMOGNUTE KOMUNIKAICJE U RADU S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – STRUČNI DJELATNICI I DJELATNICI PREDŠKOLSKIH I ŠKOLSKIH USTANOVA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Održano je pet (5) radionica za struku i roditelje
1. Edukativno suportna radionica za primjenu asistivne tehnologije u predškolskom nastavnom programu, prof.dr.sc. M. Vrankić, Hrvatski dom, Petrinja (datum održavanja 30.1.2018.);
2. edukativno predavanje/radionica - Edukativni softver za djecu sa TUR, prof.dr.sc. M.Vrankić, Sisak (datum održavanja 22.2.2018.);
3. treća edukativna radionica o potpomognutoj komunikaciji i asistivnoj tehnologiji, prof.dr.sc. M. Vrankić (datum održavanja 12.4.2018.);
4. In house trening za roditelje i struku pod vodstvom prof.dr.sc. M. Vrankića (datum održavanja 11.5.2018.);

Zahvaljujući projektu 76 učitelja, asistenata i stručnih djelatnika osnovnih škola iz Siska, Petrinje, Dvora, Galdova, Budaševa i Sela, 30 djelatnika petrinjskog i zagrebačkog vrtića te 36 stručnih djelatnika, roditelja i studenata tijekom tri radionice od siječnja do travnja educirani su o primjeni asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije u stručnom terapijskom, predškolskom i školskom radu s djecom s teškoćama u razvoju i invaliditetom.

40422151 2119923561668853 403062348354420736 n

IGRAONICE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA S ASISTIVNOM TEHNOLOGIJOM I POTPOMOGNUTOM KOMUNIKACIJOM
Igraonice s asistivnom tehnologijom održane su u 4 vrtića, Petrinjčica u Petrinji, dječjim vrtićima Sisak stari i Sisak novi u Sisku te vrtiću Radost u Novskoj
Djeca više odgojnih grupa od najmlađih do najstarijih igrali su se s asistivnom tehnologijom koja značajno olakšava i potiče razvoj djeteta na svim razvojnim područjima: od socijalnog do spoznajnog područja, područja komunikacije, percepcije i emocionalnog područja te područja kreativnosti.
Radionice su provodili profesor Miroslav Vrankić i Edis Tabaković iz tvrtke E-glas, Lea Dobrec, predsjednica udruge Belinda Dobrec iz Rijeke, studentica logopedije te ujedno i jedna od autorica Priručnika koji je objedinio 40 aktivnosti za rad s djecom uz korištenje asistivne tehnologije, prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu koja je napisala recenziju Priručnika i edukacijska rehabilitatorica Lidija Iličić.

40478463 2119924058335470 1849867986622480384 o

RADIONICA ZA RODITELJE – IZRADA KOMUNIKACIJSKIH KNJIGA, S. Buljubašić, dpl. učiteljica i V. Muža, bacc.therap.occup. (datum održavanja 19.7.2018.) .

Kroz navedene radionice roditelji su se upoznali sa potpomognutom komunikacijom i asistivnim tehnologijama, također su naučili kako samostalno izrađivati komunikacijske knjige i kartice koje će pomoći njihovoj djeci da kroz igru i pozitivno ozračje ojačaju svoje komunikacijske vještine, svladavaju slova, brojeve, boje, oblike, prometna sredstva itd. Odaziv roditelja na radionice je bio jako dobar, te su one protekle u pozitivnom, veselom i motivirajućem raspoloženju. Roditelji su pokazali veliki interes za nastavkom ovakvog vida suradnje.

 

Kontakt

UOSI SMZ logo full color

Udruga Osoba s invaliditetom SMŽ
J. Babić 18, 44250 Petrinja
Tel/fax: 044 719 482 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8:00 do 16:00 h, utorkom i četvrtkom od 12:00 do 20:00 h

Podrška za bolji i kvalitetniji život

ESFlenta2

Projekt Podrška za bolji kvalitetniji život financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge osoba s invaliditetom SMŽ

Ostali projekti Udruge 

Misija i vizija

Misija organizacije:

Doprinijeti kvalitetnom i ravnopravnom sudjelovanju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u svim segmentima društva.

Naša vizija:

Društvo jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Institucionalna podrška

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije je korisnica Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

zaklada logo mali

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.