ASISTENT - POMOĆ I PODRŠKA

Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije odobrena su novčana sredstva Europskog socijalnog fonda-Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. - „Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom – FAZA IIl“ za projekt pod nazivom „ASISTENT-POMOĆ I PODRŠKA“ u vrijednosti 1.988.956,97 kn.

Odobrena novčana sredstva obuhvaćaju provedbu projekta u periodu od 18 mjeseci, a osnovni cilj projekta je pružanje usluge osobne asistencije za osobe s najtežim stupnjem invalidnosti i intelektualnim teškoćama s područja Sisačko-moslavačke županije (točnije, s područja gradova Siska, Petrinje, Gline i Hrvatske Kostajnice) kao i Grada Zagreba.

KORISNIK / PROVODITELJ PROGRAMA: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije
VODITELJ PROGRAMA: Predrag Milunić
PROJEKTNI ASISTENT-KOORDINATOR: Ivana Šalić

UGOVORNO TIJELO:
- Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike / Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije, kao Upravljačko tijelo;
- Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike / Uprava za programe i projekte, kao Posredničko tijelo razine 1;
- Hrvatski zavod za zapošljavanje kao Posredničko tijelo razine 2;

VRIJEME PROVEDBE: 16.4.2021. – 16.10.2022.
VRIJEDNOST PROGRAMA: 1.988.956,97 kn.

BROJ KORISNIKA: 19 osoba s invaliditetom i intelektualnim teškoćama (od toga 12 korisnika koji su sudjelovali u Fazi II usluge osobne asistencije, te 7 novih korisnika koji su se uključili u Fazu III)
SISAK : Dean Berendika, Dalibor Brdarić, Andrea Sirotin, Dean Vago
PETRINJA: Štefica Grubar, Borna Damjanović, Ivana Vuković, Mateo Gavranović, Jadranko Ivančić, Rozana Pentek, Silvio Radošević, Maja Latinčić, Ines Gregurinčić
GLINA: Milana Gvojić, Dalibor Vilić, Vladimir Šeović, Tadija Pilipović
HRVATSKA KOSTAJNICA: Paula Seidl
ZAGREB: Selina Nuković
BROJ ZAPOSLENIH U SKLOPU PROJEKTA: 16 osobnih asistenata i 2 osobe za upravljanje projektom (od ukupno 16 zaposlenih osobnih asistenata, njih 11 je bilo uključeno u Fazu II usluge osobne asistencije, a 5 je novih osobnih asistenata uključenih u Fazu III )

osobni asistenti naslovna

CILJ PROJEKTA:
Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluge osobne asistencije.
Pružiti pomoć i podršku, spriječiti institucionalizaciju te osigurati uključivanje i sudjelovanje za 19 osoba s invaliditetom u sva društvena događanja u zajednici i šire, poboljšati kvalitetu života OSI, kao i članova njihovih obitelji na području SMŽ i Grada Zagreba.

ZNAČAJ/REZULTATI PROJEKTA
1. razvoj novih socijalnih usluga u zajednici
2. sprječavanje institucionalizacije - osobe s invaliditetom i intelektualnim teškoćama-korisnici usluge osobne asistencije poboljšat će kvalitetu života i socijalnu uključenost
3. zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada
4. unaprijeđeno usklađivanje obiteljske i radne uloge u obiteljima - obitelj je dobila sigurnost da netko drugi umjesto njih može na jednako uspješan način pružiti pomoć i podršku u trenutku kada oni više to ne budu mogli te prihvaćaju prisutnost “treće osobe” u svom domu, koja nije smetnja niti teret, već je pomagač cijeloj obitelji.
5. rezultati projekta će biti primjeri dobre prakse drugim udrugama (koje ih mogu koristiti u pokretanju sličnih inicijativa), osobama s invaliditetom, obiteljima osoba s invaliditetom, široj društvenoj javnosti i lokalnoj zajednici.

 logo eu za OA