Usluge koje pružamo

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko – moslavaĉke županije u pružanju usluga vodi se tzv. socijalnim pristupom prema kojem se društvo prilagođava osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju. Takve usluge moraju biti pružene u trenutku kad ih trebaju, na način na koji ih trebaju i tako da zadovolje potrebu svakog pojedinca ponaosob.  Načini i uvjeti pružanja usluga precizno su definirani Protokolom o načinima i uvjetima pružanja socijalnih usluga Udruge osoba s invaliditetom Sisačko - moslavačke županije, a u svrhu unaprjeđenja postupaka i procedura u pružanju izvaninstitucionalnih socijalnih usluga korisnicima djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom na području Sisačko – moslavačke županije. Protokolom je obuhvaćen opis svake usluge, dostupnost i radno vrijeme, kompetencije pružatelja, izrada individualnog plana i mišljenja, mjere sprječavanja rizika, te predlošci obrazaca kojima su obuhvaćene usluge.

Natali Lea

Udruga osoba s invaliditetom SMŽ svojim uslugama doprinosi razvoju dopunskih i alternativnih socijalnih usluga usmjerenih djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom kroz veću dostupnost i proširenje postojećih usluga koje nudi javni sektor u Sisačko moslavačkoj županiji. To je i u skladu s reformskim ciljevima Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te nedavno objavljenom Strategijom razvojasustavasocijalneskrbi u kojoj se naglašava uloga nevladinih organizacija kao pružatelja usluga u zajednici.  Rad Udruge osoba s invaliditetom SMŽ temelji se na sprječavanju institucionalizacije, omogućavanju socijalne uključenosti i jednakih mogućnosti djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, a uporište nalazi u strateškim dokumentima RH kao što su UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom i Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007.- 2015. godine.  Temeljna načela u ovim dokumentima naglašavaju novi pristup prema kojem  se dijete s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom više ne prilagođava društvu, već društvo njima.  Zagovara se tzv. socijalni model u odnosu na zastarjeli medicinsko-rehabilitacijski  model u kojem je naglasak na otklanjanje prepreka u okruženju kako bi se podupirale jednake mogućnosti osoba s invaliditetom.  Specifičan doprinos Udruge u poboljšanju kvalitete življenja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom ogleda se u aktivnostima koje sugeriraju razvoj izvaninstitucionalnih usluga u zajednici koje su planirane prema potrebama korisnika i koje slijede korisnika ili se pružaju blizu mjesta korisnika i to kroz Malu kuću ili u mjestima gdje korisnici žive, školama i vrtićima.

Sjedište Udruge, objekt Mala kuća

J. Babić 18, 44250 Petrinja

• Tel/fax: 044 719 482

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8:00 do 16:00 sati,utorkom i četvrtkom od 12:00 do 20:00 sati

Soba čuda, Sisak

Frankopanska 5, 44000 Sisak

• Tel: 091/4050 531

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8:00 do 16:00 sati,utorkom i četvrtkom od 12:00 do 20:00 sati

Ured u Glini

S. i A. Radića 8, Glina

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme: srijedom od 9:00 do 12:00

Ured u Novskoj

Radnička 1a, Novska

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme: ponedjeljkom od 9:00 do 12:00

PROJEKTNO- ADMINISTRATIVNI URED U PETRINJI
izvršna direktorica
voditeljica financijske i administrativne SLUŽBE
voditeljice projekata i projektni asistenti

HANŽEKOVA 19 - ulaz s dvorišne strane - prvi kat, soba 6
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.